Mezhepler Üzerine...

Mezhepler Üzerine...
Mezhepler Üzerine. . .
Bismillah...
Kur'ân ve Sünnet temel ölçüler koyar. Hayat hâdiseleri ise pek çoktur. Bu sebeple ictihat faaliyetleri gerekir. Bu faaliyetler halk tarafından yürütülemez. İlim adamlarının çalışmaları gerekir. Bu çalışmaların belirlenen kurallar içinde hayatın bütününe yakınını kuşatır nitelikte olanlarına mezhep diyoruz. Kur'ân ve Sünnet hükümlerinin açık olduğu konularda mezhebî görüş olamaz. Yaşadığımız dönemin ilim adamları mümkünse her konuda ictihad etmekle yükümlü olmakla beraber buna zaman ayıramaz. Dolayısıyla halk gibi ilim adamlarının çoğu da Kur'ân ve Sünnet'in açıklık getirmediği konularda bir fıkhî mezhebi takib ederler. Biz de öyle yapıyoruz. İçtihadın doğası gereği, Fıkhî mezheplerimizin birleştiği konular da çok çok azdır. Bir mechebin ictihadları, diğer mezheplere göre de hatalıdır.
Bu konuyu istismar edenlerin büyük çoğunluğu bilgi yoksuludur. Onların bir çoğu aslında mezheplerini de bilmezler, bu sebeple kendilerinin, üstatlarının, şeyhlerinin ve başkanlarının görüşlerini mezheplerinin görüşlerinin de üstünde tutarlar. Konu uzun. Siz tesbit edebildiğiniz aşırı görüşlere iltifat etmeyin, Allah'a emanet olunuz.