Mehdiyet nedir? Mehdi dünyaya gelecek mi?

Mehdiyet nedir? Mehdi dünyaya gelecek mi?
Mehdiyet kavramını ve islamdaki yerini açıklar mısınız? Mehdi (a. s) tekrar dünyaya gelecek mi?
Kur'ân'da ve Sahih Sünnet'te Mehdilikle ilgili bizim için inanç oluşturacak bir beyan yoktur. Bizim görüşümüz budur. Mehdi gelmedi ki tekrar gelmesi söz konusu olsun. Mehdililk inancını dinleştiren Şiilerdir. Geçerli hiç bir delilleri de yoktur. Mehdiliği Ehl-i Sünnet'e yamayanlar bize göre yanılgı içindedirler. Doğruları en iyi bilen Allah'tır.