Kolye ve benzeri Haç işaretini taşıyan süs eşyalarının kullanılması caiz midir?

Kolye ve benzeri Haç işaretini taşıyan süs eşyalarının kullanılması caiz midir?
Kolye ve benzeri Haç işaretini taşıyan süs eşyalarının kullanılması caiz midir?
Değildir.
Haç Hıristiyanların inanç sistemini sembolize eden ve Teslis inancını yansıtan bir işarettir. Bu işaret kişinin Hıristiyan olduğunu izlenimini verir.

İslâm dışı her hangi bir dinin veya felsefî sistemin bağlısı olduğu izlenimi veren sembol nitelikli işaretlerin/rozetlerin takılması ve işlerin yapılması onlara benzemedir.

a- Doğruluğuna inanarak, yürekten benimseyerek yapılan benzeme kişiyi Kâfir kılar ve ona Kâfir gibi davranılmasını meşrulaştırır. Çünkü Peygamberimiz, "İsteyerek bir topluluğa benzemeye çalışanlar Biz'den değildir, onlardandır. "(Ebu Davud Libas 4) buyurmuşlardır.

b- Ayırıcı özelliklerinde onlara isteyerek benzeme amacını taşımayan benzemeler de haramdır. Sorumuzla örneklendirirsek Peygamberimiz Hıristiyan n iken Müslüman olan Adî b. Hatim'e, taktığı Haç'ı işaret ederek "At o putu . " şeklinde emir buyurmuşlardır. (Tirmizî, Tefsîr'ul-Kur'ân, 10) Sonuç:Estetik duygularımızı, giysilerimizi ve aksesuarlarımızı inançlarımızla çelişmeyecek şekilde oluşturmalı ve geliştirmeliyiz.