İntihar ederek ölüme cüz-i iradenin katkısı nedir? İntihar olayı kaderinde var mıdır?

İntihar ederek ölüme cüz-i iradenin katkısı nedir? İntihar olayı kaderinde var mıdır?
İntihar ederek ölüme cüz-i iradenin katkısı nedir? İntihar olayı kaderinde var mıdır?
İntihar haramdır. Müslüman olan kişi intihar ederse günahkâr olur, ancak imansız gitmiş olmaz. Kaldı ki bazı intiharlar ruhsal hastalıklar sebebiyle kişinin iradesi dışında oluşmaktadır. Bu durumda kişi günahkâr da olmaz. Müslüman olduğu, yani intiharın haram olduğunu bildiği halde bilerek canına kıyan kişi cüzi iradesini haram işleyerek kullandığı için sorumludur, cehennem azabına uğrayabilir.