İnsanlar gaybı bilir mi?

İnsanlar gaybı bilir mi?
İnsanlar gaybı bilir mi?
Allah, akıl ve duyu organlarıyla kavranılamayacak hakikat bilgisi anlamına Gayb’ı yalnızca kendisinin bildiğini açıklıyor. ( Neml 95... ) Cin sûresinin son iki âyetinde ise Peygamberlerine bazı gaybî bilgiler aktarabileceğini bildiriyor. Ama Rabbimizin Peygamber olmayanlara gaybi bilgiler verileceğine ilişkin bir beyanı yoktur. Muttaki kullara verileceği açıklanan hakla batılı tefrik yeteneği olan Furkan’ı Gayb ile karıştırmamak gerekir. (Enfal 29) İleri sürülebilecek Kehf sûresindeki örnek de bize Kur’ân ile bildirilmiştir. (Kehf 65-82)

Bir an için bazı insanlara gaybî bilgi verildiğini kabul edelim. Bu bilginin doğruluğunu nasıl ve neye göre tespit edeceğiz? Baş vurabileceğimiz tek kaynağımız. Kur’ân’dır. Kur’ana uygun olan bilgi ise bizim için gayb olmaktan çıkar. Allah korusun, bazı insanların gaybı bilebileceğini kabul ederseniz bin bir türlü sapıklıkların Dîn diye algılanmasına sebep olursunuz. Sömürücülere de alan açarsınız. Sonuçta Dinimiz hidayet rehberi olmaktan çıkar, uyutucu afyon olur. Bizim doğruları anlatma görevimiz var ama Kur’ân’ı dinlemez ve onu hakem kılmazları ikna etme görevimiz yoktur. İstesek de mümkün değildir. Rabbim bilgimizi artırsın.