Hz. Ademle Havva çocukları nasıl üredi ?

Hz. Ademle Havva çocukları nasıl üredi ?
Hz. Ademle Havva çocukları nasıl üredi ?
Önce genel bilgi verelim. Her hangi bir söz, davranış ve işin haram olabilmesi için o sözün, davranışın ve işin Rabbimiz veya Peygamberimiz tarafından açıkça yasaklanmış olması gerekir. (Kanunsuz suç olmaz. )

Hz. Ademle Havva ilk insan çifti idi. Hz. Havva pek çok doğum yaptı her bir doğumla erkek ve kız çocuklar dünyaya getirdi.

Farklı doğumlarda dünyaya gelen erkeklerle kızlar evlendiler. İlk insan toplumu oluştuktan ve çoğaldıktan sonra Rabbimiz aynı anadan veya babadan doğan çocuklar arasında evlilik yasağı koydu. Bu yasaktan sonra bizim bu gün anladığımız manada kardeşlik oluştu. Bu sebeple Hz. Adem'le Havanın çocukları kardeşler olarak mı evlendiler , şeklinde soru yöneltme gereksizdir;anlamlı değildir.

Burada yeri gelmişken açıklayalım. Dinimize göre dünya ve âhiret cezaları yönünden en ağır zina türü, ensest ilişkilerdir/birleriyle evlenemeyecek olanlar arasındaki ilişkilerdir.