Her faydalı söz ve işin ibadet olduğu doğru mudur?

Her faydalı söz ve işin ibadet olduğu doğru mudur?
Her faydalı söz ve işin ibadet olduğu doğru mudur?
Yapılacak açıklamalar ışığında doğrudur. Peygamberimiz "sadaka" sözcüğünü kullanıp "Dinimizin ve ortak aklın faydalı bulduğu her söz ve iş sadakadır. " buyurarak bu gerçeği açıklamaktadır.
-Salât ve selâm üzerine olsun- Onun bu açıklamasından anlaşılacağı gibi sadaka yalnızca fakire verilen mal veya para değildir. Maddî yardım dahil Allah'ın rızası amaçlanarak yapılacak ve kişilere ve topluma yarar sağlayacak her faydalı söz, davranış ve iş sadakadır. Bir diğer anlatımla ibadettir.
Aşağıda sunacağımız hadisler bu gerçeği açıklamaktadır.
"Sadakanın en faziletlisi, dili (yalan, gıybet, iftira, kırıcılık gibi haramlardan ) korumaktır. "

"En üstün sadaka, ihtilaflı ve dargın kişilerin arasını bulmaktır. İki kişi arasında adaletle hüküm vermek de sadakadır. " "En makbul sadaka, kişinin bir bilgiyi öğrenmesi ve sonra da onu bir müslüman kardeşine öğretmesidir. " "Mü'min kardeşinin yüzüne gülümsemen, onu Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına uymaya çağırman, adres sorana yolunu göstermen, bir âmâya yardım etmen, yoldan zarar verici nesneler olan taşları ve dikenleri gidermen, bedenen yardımda bulunman senin için sadakadır. "
"En faziletli sadaka, aç bir canlıyı doyurmak ve ona su vermektir. "
""Sadakanın en verimlisi, içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sadakadır. "
"Bir mü'min ağaç diker, ekin eker de onların mahsullerini insanlar, kuşlar ve diğer hayvanlar yerse, o yenilenler müslüman için sadaka olur. "

"Kişinin namusunu koruması onun için sadakadır. " "Allah katında sadakaların en değerlisi, fakirin gücü nispetinde verebildiği sadakadır. " "Mü'mine selâm vermek sadakadır. " "Kişinin eşi ile sevişmesi de sadakadır. "
Yukarıda değinildiği üzere her sadaka da ibadettir.