Harama iştirak etmeyen şirketin hisse senedi yatırım için alınabilir mi?

Harama iştirak etmeyen şirketin hisse senedi yatırım için alınabilir mi?
Hocam borsadan spekülatif olmamak şartıyla haramla iştirak etmeyen hisse senedine yatırım amaçlı. . .
Ortak olunabilir. Etmez, ancak biz gerekli araştırmayı yaparız. Harama doğrudan bir bulaşma yoksa onaylarız. Hisse senedi alternatiflerini gereğince bilmiyorum. 50 yıllık tecrübem bana ortaklaşa veya kişisel olarak arsaya yatırım yapılması gereğini işaret ediyor. Arsa sizin için ölü yatırım gibi görünebilirse de ödeyeceğiniz meblağ ekonomiye katkı sağlayacaktır.