Faiz geliri vergi olarak ödenebilir mi?

Faiz geliri vergi olarak ödenebilir mi?
Faiz geliri vergi olarak ödenebilir mi? Mesela araba vergisi veya gelir vergisi olarak.
Öncelikli vazîfemiz faizli bankalarla, faiz alacağımız ölçüde işlem yapmamamızdır. Çünkü onlarla yardımlaşma anlamını taşıyacak iş birliği bize haram kılınmıştır. (Mâide 2) Ancak şu veya bu şekilde faiz alınırsa onunla her türlü vergi verilebilir. Böylece toplumun malı topluma iade edilmiş olur. Ama zekât verilemez, Çünkü zekât kişinin özbeöz helâl malından verilebilir.