Eşler birbirlerinden gizli para biriktirebilir veya borç alabilir mi?

Eşler birbirlerinden gizli para biriktirebilir veya borç alabilir mi?
Hocam eşler birbirlerinden gizli para biriktirebilir veya borç yapabilir m
İslâm aile düzeninde kadının nafakasını sağlamakla yükümlü olan erkek bu görevini yaparsa, kazancını eşine bildirmeden biriktirebilir. Kadın da örneğin babası yoluyla edindiği birikimini kocasından gizleyerek açıklamayabilir. Çünkü İslâm’da eşler arsında mal ayırımı vardır. Ancak kadın, ödeyemediğinde kocasından istenebilecek bir borcu onun onayı olmadan yapamaz/yapmamalıdır.