Doğru olan Kur’an’ın öngördüğü tedric sistemini izleyerek yaşamak ve tebliğ yapmak değil midir?

Doğru olan Kur’an’ın öngördüğü tedric sistemini izleyerek yaşamak ve tebliğ yapmak değil midir?
Doğru olan Kur’an’ın öngördüğü tedric sistemini izleyerek yaşamak ve tebliğ yapmak değil midir?
Sorunuzu özetledim. Kur’ân’da hükmü kaldırılmış hiçbir âyet yoktur. Peygamberimiz de gelen her bir hükmü gecikmeden uygulamıştır. Değindiğiniz husus, benim de üzerinde durduğum son derece önemli bir konudur. Biz kişisel hayatımızda İslâm’ın bütünü uygulamalıyız, ancak başta İslâmi eğitim sistemi ve İslâm ceza hukuku olmak üzere İslâm’ın gerektirdiklerinin bir çoğunu uygulayamadığımız da bir gerçektir. Bu sebeple İslâm’ın bütününe inanıp öğrenmek, öğretmek ve gücümüz ölçüsünde yaşamakla birlikte, toplum şartlarını dikkate almalıyız ve uygulanabilecek kurallara öncelik veren teblîğ yöntemini benimsemeliyiz. 23 senelik bir süreç içinde indirilen Kur’ân’ı izlemenin ve Sünnet’i takib etmenin gereği de budur. Bu yapılmadığı içindir ki gereğince ve ümitle yol alınamıyor ve yapıla gelenler de azımsanıyor. Acı olan bilinçli kardeşlerimizin bile bu gerçeği kavrayıp metot edinememeleri sebebiyle geleceğe ilişkin moral çöküntülerin yaşanmasıdır.