Çalışan bir bayan kendine ait mülk edinebilir mi? Kocası bu mülk üzerinde hak iddia edebilir mi?

Çalışan bir bayan kendine ait mülk edinebilir mi? Kocası bu mülk üzerinde hak iddia edebilir mi?
Çalışan bir bayanın kendine ait mülk edinmesi caiz midir? Kocası bu mülk üzerinde hak iddia edebilir mi?
Bismillah…

İnsan doğasıyla örtüşen İslam Dini’nde mülkiyet ayırımı vardır. Erkek gibi kadın da bağımsız bir varlık olduğu için kadın  babasından alacağı mirasla mal sahibi olabildiği gibi  kendi çalışmaları ile de mal sahibi olabilir.  Sizin ifadenizle söylersek, kadın kendisine ait mülk  edinebilir. Kocası bu mülk üzerinde hak iddia edemez. Burada bir ilave yapalım: Kadın evli iken nafakası kocasına ait olduğu için ev dışında ve içinde profesyonel anlamda nafaka için çalışma mecburiyetinde değildir. Nafakası temin edilen kadın da cinsel anlamda eşlik ve çocuk doğurma görevlerini ihmal edemez.