Bazı ayetlerde Allah'ın sözünü değiştirebileceği geçiyorken bazılarında Allah sözünü değiştirmez deniyor. Bu çelişki mi?

Bazı ayetlerde Allah'ın sözünü değiştirebileceği geçiyorken bazılarında Allah sözünü değiştirmez deniyor. Bu çelişki mi?
Selamlar, bir soru sormak istiyordum. (Bakara 106), (Nahl 101), (Rad 39) Bu ayetlerde Allah istediği ayeti değiştirebileceğinden bahsediyor, fakat (Kaf 29), (Fatır 43), (Feth 23), (Yunus 64) ayetlerinde ise Allah'ın sözlerinde değişme olmaz deniliyor. burda bariz çelişki gibi gözüken durumu nasıl açıklayacağız soranlara?
Selamün aleyküm... Söze selam vererek başlayınız. Problem büyük ölçüde Kur'ân'ın dilinin bilinmeyişinden kaynaklanmaktadır. (Bakara 106), (Nahl 101), (Rad 39)'da fert ve toplum hayatını yönlendiren kurallarda değişiklik olabileceği açıklanmaktadır. Bu da şeriatler arsında olur. (Kaf 29), (Fatır 43), (Feth 23), (Yunus 64) ise Müminlere verilecek mükâfat ve zalimleşen kâfirllere verilecek cezaya ilişkin hükümlerdedir. Bu sebeple çelişki yoktur.