Bankalar için icra avukatlığı yapmam doğru mu?

Bankalar için icra avukatlığı yapmam doğru mu?
Avukatım. Bir devlet bankasının icra dosyalarını takip etmek için başvurdum. Kabul gördü. Ancak bazı arkadaşlarım banka dosyalarını takip etmenin caiz olmayacağını söylediler. Banka faiz kurumu. Ancak benim yapacağım iş: bankaya borcu olan vatandaşları icraya verip paralarını faiziyle birlikte alıp bankaya vermek Benim vekalet ücretimin içinde faiz yok. Bu konudaki görüşlerinizi bildirirseniz memnun olurum.
Aziz Kardeşim! İslâmî birikimim ışığında sorunuza verebileceğim cevap olumsuzdur; Yapılacak iş bir zulüm olan faizi, yasallaştırılan zulüm yoluyla tahsildir. Bu da zulme aracı ve destek olmaktır. Kaçınmanızı öğütlerim. Sözü Rabbimize bırakıyorum: “Allah. Kendisine karşı kulluk bilince içinde olan kullarına çıkış yolları açar ve onları beklemedikleri kaynaklardan rızıklandırır. ” (Talak 2-3)