Sağılan veya hamile olan hayvanlar Kurban edilebilir mi?

Sağılan veya hamile olan hayvanlar Kurban edilebilir mi?
Sağılan veya hamile olan hayvanlar Kurban edilebilir mi?
Peygamberimiz, kendisi ve arkadaşları için koyun keserek ziyafet vermek isteyen kişiye sağılan hayvanın kesilmesini yasaklamıştır. (Kurtubi Tekâsür 8) Ekonomik değeri büyük olan sağılır hayvanın kesilmesinin yasaklanma sebebi, hamile hayvan için de geçerlidir. Kaldıkı bir yaşını doldurmamış veya bir yaş görünümünü kazanamamış küçükbaş hayvanların kesimi bile Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Ancak sağılır veya hamile oldukları kesim sonrasında anlaşılan hayvanların kurbanlık olarak kesimi geçerlidir; makbüldür.
Kesilen hayvandan yalnızca kesim sebebiyle ölü olarak çıkan yavrunun eti, istenirse yenilebilir. Ancak organları tam olarak teşekkül etmemiş yavrunun eti yenmez. Kesilen hayvanın erkeklik veya dişilik organı ile testisleri, mesane ve ödü, ayrıca deri altında oluşan bezeleri yenmez.