Kurban için bıçakla kesim dışındaki yöntemler denenebilir mi?

Kurban için bıçakla kesim dışındaki yöntemler denenebilir mi?
Bıçakla kesim dışındaki yöntemler denenebilir mi?
Kur'ânı-ı Kerîm'de kesilmesi helâl kılınan hayvaların boğazları ve develerde olduğu gibi güğüslerinden kesilmesi gereğine işaret buyrulmuş ve bu usul/yöntem Peygamberimizce onaylanmış ve örneklendirilmiştir. ( Bakara 67, Kevser 2)

Bu açıklama ışığında mutlaka yapılması gerken işlemleri şöylece özetleyebiliriz. Kesim işkenceye dönüştürülmeksizin hayvanlar mutlaka canlı iken kesilmeli, nefes ve yemek boruları ile ana damarlar kesilerek kanın boşalması sağlanmalıdır. Bu temel kurallar ışığında hayvanı sakinleştirip daha az acı çekmesini sağlayacak yarı baygınlaştırıcı yötemler denenebilir. Ancak kesime hazırlanan hayvanların uzmanlar aracılığıyla boğazdan ve göğüsten yapılacak kesimlerinin birkaç saniyede gerçekleştirilebilirliğinden hareketle en verimli usulun doğrudan kesim olduğunu söylemek gerçeği dile getirmektir. Bu sebeple hayvan ölmeden boğaz ve göğüsten kesim yapılarak kan akıtılabilse bilse biz şoklama, omuriliğe şiş sokma, karbon dioksit gazı verme, başa çekiç veya tokmakla vurma gibi yöntelere onay veremiyoruz. Çünkü bu gibi yöntemler iddia edilenlerin aksine daha ilkel, daha ıstırab verici ve daha sağlıksızdır.

Biz, Kur'ân'ımızın kurbanların bir arada kesilmesi gereğine işaretinden(Hac 36) ve Peygamberimizin "Allah yapılan her işin güzel yapılmasını emretmiştir... " şeklindeki kesime estetik boyut kazandıran uyarısından hareketle belediyelerimizin konuya daha bir eğilmeleri luzumunu hatırlatmak istiyoruz. Zira mevcut görüntlerimiz onaylanamayacak ilkellikleri sergilemektedir.