Nikâhın dînî olması için gereken şartlar nelerdir?

Nikâhın dînî olması için gereken şartlar nelerdir?
Hocam nikâhın dînî olması için gereken şartlar nelerdir? Açıklar mısınız?
Dinî Nikâh, İslâm Dini’nin evlilikle ilgili kurallarının uygulandığı nikâhtır. Bu kuralları şöylece özetleyebiliriz.

1- Taraflar özgür iradeleriyle evlilik karar almalıdır. Şiddet kullanarak veya çok yönlü baskı uygulayarak gerçekleştirilecek evlilikler geçersizdir. Peygamberimiz, babaları tarafından baskı kurularak evlendirilen ve şikayetlerini kendisine ileten dul ve bakire kadınların nikâhlarını geçersiz saymıştır.

2- Nikâha ilişkin bir engel olup olmadığını belirlemek için kadının ana-babası gibi velileri tarafından, velisi olmayanlar için de kamu yönetimi aracılığıyla denetim yapılmalıdır. Denetilecek başlıca konular şunlardır:

Taraflardan birinin Allah’a ortak koşar olup olmadığı, süt akrabalığının var olup olmadığı, baskı yapılıp yapılmadığı, ilişkiye engel olucu bir kusurun veya hastalığın bulunup bulunmadığı ve taraflardan birinin zinacı olup olmadığı. Bütün bunlar araştırmalıdır.

Örneğin süt kardeşler evlenemezler. Bir tarafın ateist veya putprest olduğu evlilik gerçekleştirilemez. Tövbe edip zinadan korunduklarını kanıtlanmadıkça, taraflardan birinin zinacı olduğu evlilik geçersizdir.

3- Nikâh aleni olmalı, çevreye duyurulmalı, en az iki şahitle belgelenmelidir.

4- Kadının bizzat kendisinin alacağı, ön tazminat olarak nitelenebilecek mehir taraflarca, fakat kadının onaylayacağı şekilde belirlenmelidir. Boşanma tazminatının hakim kararıyla belirleneceği sözleşmeye konulmalıdır.

5- Erkek doğrudan, kadın da yargı aracılığıyla boşanma hakkına sahip olmalıdır.

6- Evlikle ilgili bütün bu işlemleri kayda alacak ve baş vuru halinde hakları sağlayacak ve sonuçlandıracak Kamu Otoritesi bulunmalıdır. Örneğin kadının mehrinin ve nafakasının verilmemesi, terk edilmesi, anal ilişkiye zorlanması, sadizm uygulanması , boşanma tazminatının veya miras hakkının verilmemesi durumunda baş vuracağı Yetkili Kurumlar olmalıdır.

Bütün bu şartlar, Rabbimizin Kur’ânî buyrukları ve Peygamberimizin uygulamaları ile belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan şartları taşımayan nikah akdi, camilerde ve müftülükler de yapılsa dinî nikâh niteliğini taşımaz.

Dünyamızın hangi demokratik ülkesinde yaşamış olurlarsa olsunlar Müslümanların yukarıda açıklanan şartlar içinde nikahlarının Devlet Güvencesi altına alınması yolundaki taleplerini demokratik yöntemlerle ilgili kişi ve kurumlara iletmeleri görevleridir