Kuran'ı Kerim tarikatlara nasıl bakar?

Kuran'ı Kerim tarikatlara nasıl bakar?
Kuran'ı Kerim tarikatlara nasıl bakar?
Kur'ân-ı Kerîm'de tarikatler diye bir konu yoktur. Yaratanımızın açıklamaları, emirleri ve yasakları vardır. Biz bu emirlere ve yasaklara uymakla yükümlüyüz. Gerçek İslâm alimlerinin bilgileri ve İslâmî çizgideki yaşantılarından da yaralanırız.