Zorla evlendirme meselesine ne diyorsunuz? Bir veli kızını, istemediği birisine verebilir mi?

Zorla evlendirme meselesine ne diyorsunuz? Bir veli kızını, istemediği birisine verebilir mi?
Zorla evlendirme meselesine ne diyorsunuz? Bir veli kızını, istemediği birisine verebilir mi?
Evlenecek kadın ister bakire ister dul olsun hiçbir velinin zorlama hakkı yoktur. Zoraki

evlilikler geçersizdir. Kadın muhalefetini açıkça bildirebilir. Bu, onun tabii hakkıdır. İslâmî toplumda kadın, gerçekleştirilen zoraki evliliğe fesih davası açabilir. Bu meselede fıkhî mezheplerimizin farklı görüşleri varsa da aşağıda sunulacak hadisler konumuza yeterince açıklık getirmektedir.

Dul olan Hensa bint-i Hizam-ı Ensariyi kendisi istemediği halde babası evlendirince gelip Allah'ın Rasû-lüne durumunu arzetti. Allah'ın Rasûlü de babasının evlendirme işlemini reddetip evlendirme işlemini geçersiz saydı. Saygıdeğer annemiz Hz. Aişe'de şöyle anlatıyor: Genç bir kız O'nun yanına geldi ve şöyle dedi: Ben istemediğim halde değersiz kişiliğini benimle yüceltmek için babam beni kardeşinin oğluna verdi. Hz. Aişe ona Allah'ın Rasûlü gelinceye kadar oturuver, gelince şikâyetini bizzat iletirsin dedi. Hz. Peygamber geldi kızcağız da şikâyetini O'na arzetti. Hz. Peygamber (s. a. v. ) babasına haber gönderip onu çağırttı. Evleneceği erkeğin seçim hakkını kıza verdiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine kızcağız şöyle dedi:

- Ya Rasûlüllah! Ben babamın yaptığım onayladım fakat kadınların evlilik konusunda yetkili olup olmadıklarını bilmek istedim. Bunun için gelip şikâyet ettim ki bu mevzuda kesin talimatınızı veresiniz de babalar hatalarını sürdürmesinler.

Bu iki hadis, ister bakire, ister dul olsun kadınların istemedikleri evliliğe zorlanamayacaklarını açıkça ortaya koymaktadır.