Yanlış bilgilere sahip olduğumuz Meleklere îman konusunu açıklar mısız?

Yanlış bilgilere sahip olduğumuz Meleklere îman konusunu açıklar mısız?
Yanlış bilgilere sahip olduğumuz Meleklere îman konusunu açıklar mısız?
Varlıkları Kur'ân'la bildirildiği için Meleklere îman etmek farzdır. Onları inkâr etmek kişiyi kâfir kılar.

Melekler, Allah'ın insanlardan önce yarattığı varlıklardır. Nuranî bir maddeden yaratıldıkları için aslî hüviyetleri içinde yalnız peygamberler tarafından görülebilirler.

Göklerde yaşarlar. Görevleri gereği yeryüzüne de inerler. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler ve uyumazlar. Süratle giderler ve gelirler. İnsan sûreti dahil değişik sûretlere girebilirler.

İnsanlar gibi nefsi arzuları ve emelleri, iradelerini kullanma hürriyetleri yoktur. Güneşin ve ayın yörüngelerinde seyretmesi, kalbimizin ve sinir sistemimizin çalışması gibi iradelerini yönlendirmeksizin ancak kendilerine emredileni yaparlar. Bu sebeple iradelerini kullanarak ilahi emirlerin gereğini yapan îmanlı ve amelli insanlar meleklerden üstündür.

Melekler farklı yaratılıştadırlar. Bir kısmı iki kanatlı, bir kısmı da üç ve dört kanatlıdır. Cebrail'in altı yüz kanadı olduğunu Peygamber'imiz açıklamıştır. Ancak meleklerin kanatları biz insanların çağrışım yaptığı gibi kuş kanatları türünden değildir. Onların kanatları, Allah'ın emirlerini uygulamadaki güçlerini yansıtan özellikleridir ve mahiyeti bizim bilgimizin dışındadır. Meleklerin sayıları yalnız Allah'ın bileceği kadar pek çoktur.