Türkiye'deki camiler Mescid-i Dırar mı?

Türkiye'deki camiler Mescid-i Dırar mı?
Tevbe suresi 107. ayet ve devamına göre ülkemizdeki camilerin terki normal sayılır mı? Sayılmaz ise lütfen ayrıntılı bir cevapla yanıtlar mısınız .
Sayılmaz. Özetleyeyim. Ülkemizdeki Camiler Mescid-i Dırar olarak / İslâm’a ve Müslümanlara zarar vermek amacıyla kurulmuş değildir. Bizim vazifemiz Camilere/mescitlere devam etmek, cemaati örgütlemek ve İmamları da teşvik ederek Kur’ân ve Sünnet halkaları oluşturmaktır. Camiler binadır. Onlara mânen imar edecek, îman ve amel merkezi kılacak olan cemaattir. Aksi görüş beyan edenler “ömürleri boyunca kaç sabah namazı cemaatine katıldıklarını “ ve ne ölçüde “kültürel bir hamle yaptıklarını” kendilerine sorarak görevlerini yapıp yapmadıklarını sorgulamalıdırlar. Camiler gerçek işlevlerini yerine getiremiyorsa Mesci-i Dırar olmalarından değil Müslümanların tembellikleri ve bilinçsizliklerindendir.