Tarikat mı Şeriat mı Hakikat mi önceliklidir?Kişi babasının günahlarıyla suçlanabilir mi?

Tarikat mı Şeriat mı Hakikat mi önceliklidir?Kişi babasının günahlarıyla suçlanabilir mi?
Tarikat mı Şeriat mı Hakikat mi önceliklidir?Kişi babasının günahlarıyla suçlanabilir mi?
1- Saydıklarınız Erbab-ı Tarîkatın sınıflandırmasıdır. Ben böyle bir sınıflandırma bilmiyorum. Bizim bir tek hayat düsturumuz vardır. Oda Kur'ân'dır. Onunla bağlantılı Sünnet'tir. Ne varsa hepsi bu kaynaklardadır.

2-Kişi, başkasının günahıyla/suçuyla sorumlu tutulamaz. Doğrudur ve bu bir Kur'ânî ilkedir. Mesela, hiçbir kişi babasının kendisini eğitmediği gerekçesiyle kendisini mâzur gösteremez. Çünkü her insen Hakka yönelme istidadını taşır.