Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi sahih midir?

Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi sahih midir?
Hocam, kafam çok karışıyor 'sen olmasaydın alemleri yaratmazdım' hadisi sahih midir?
Bismillah...
Değildir, Kabul edilmesi, kişiyi Şirk'e götürebilir. Hz. Muhammed Allah'ın iradesi dışında var olmuş, Allah'tan bağımsız bir varlık değildir. O,
diğer insanlar gibi yaratılmış bir beşerdir. Allah'ın kulu ve rasûlüdür/elçisidir. İfade "Seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım" şeklinde olsaydı bile yine de Kur'ân'ın açıklamalarına aykırı, İslâm dışı bir inanç olurdu.