Rabıtanın zararları ve faydaları nedir?

Rabıtanın zararları ve faydaları nedir?
Hocam sizi çok sevdiğimi görüşlerinize, hayran olduğumu söyleyerek sorumu sormak istiyorum. Rabıtayı neden caiz olarak görmüyorsunuz. Rabıtanın zararlarını ve faydalarını anlatarak açıklar mısınız?
Kur'ân ve Sünnet'in onaylamadığı hiçbir şeyi onaylayamayız. Peygamberimiz kendisine Rabıta yapılmasını istemedi. Bir insanı sevmek ona rabıta yapmayı mı gerektir? Rabıta, yaptıranı tekebbüre sevk eder, yapanı da kişiliksizleştirir. İlk büyük mutasavvıflar Rabıtayı bilmezdi. Bilenler de yaptırmazdı. Hiçbir bidatta hayır olmadığı gibi rabıtada da yoktur. Bidat olması da yeter zarardır. Daha uzun yazmak için zamanım yok. Allah yardımcımız olsun...