Rabıta var mıdır?

Rabıta var mıdır?
Rabıta var mıdır?
Resmine bakarak veya bakmaksızın kişiye Rabıta -ne şekilde tevil edilirse edilsin- bid’attir.