Peygamberimizin savaşta kadınların ve çocukların öldürülebileceğini söylediği Buhari hadisi hakkında ne söylersiniz?

Peygamberimizin savaşta kadınların ve çocukların öldürülebileceğini söylediği Buhari hadisi hakkında ne söylersiniz?
Buharide “Peygamberimizin savaşta kadınların ve çocukların öldürülebileceğini söylediği rivayeti hakkında neler söylemek istersiniz. . ?
Peygamberimiz savaşa fiilen katılmayan kadınların, ayrıca çocukların, yaşlıların, işçilerin ve kendilerini ibadete vermiş abidlerin öldürülmelerini yasaklamıştır. Öldürülen bir kadın cesedi görünce de derin bir öfke duymuştur ve öldüreni yermiştir Ancak savaşan veya teorisyen olarak savaşa katılan kadınlar öldürülebilir. Buhari’de de ancak uzmanların açılık getirebileceği çelişkili rivayetler vardır. Kur’ân dışında sorgulanamayacak Kitap yoktur. Bu konuda geniş bilgiler ve kaynakları için Kurân ve Sünnet Işığında Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri isimli kitabımı okumanızı öğütlerim.