Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi verir misiniz?

Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi verir misiniz?
Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi verir misiniz?
Bu konuda bir televizyon programı yapmıştım. Videosunu sitemde ararsanız bulabilirsiniz. Konu uzun. Ölüden ve diriden organ almayı onaylayan İslâm alimleri var olduğu gibi onaylamayanlar da vardır. Ben onaylamayanlardanım. Çünkü anlayışıma göre organ naklinde kısmî faydalar olmakla birlikte sakıncalar daha çoktur. Organ alınacak kişinin önce beyin ölümüne kara verilmesi lazım. Japonya’da beyin ölümü kabul edilmiyor. Organ naklinde başarı oranı probaganda edildiği gibi değildir. Nakil yapılan kişiler ölünceye kadar kontrol ve tedavi altındadırlar. Çünkü insan orijinal bir varlıktır. Kendisinin de organlarının da benzeri yoktur. Organ nakli tedavi de değildir. Oysaki Peygamberimizin ifadesiyle her hastalığın bir şifa verici maddesi yaratılmıştır. Alternatifleriyle birlikte tıp bilimi buna yoğunlaşmalıdır. Organ bağışı konusuna iyi niyetle yaklaşanlara engel değiliz. Ancak bu konunun toplumsal politika haline dönüşmesine ve modern tıbbın insan sağlığını sömürmesine rızamız yoktur. Allah bizin ve hastalarımızın yardımcısı olsun