Ölüm Esnasında Müminler de Acı Çekecekler midir?

Ölüm Esnasında Müminler de Acı Çekecekler midir?
Ölüm Esnasında Müminler de Acı Çekecekler midir?
Allah'ımızın Kitabı Kur'ân, Kâfirler ve Münafıkların Meleklerin darbeleri altında acı çekeceklerini bildirmektedir. ( Enfal 50;Muhammed 27–28 )

Kur'ân gerçek müminlerin acı çekmeyeceklerini, üstelik Cennet'le müjdeleneceklerini de açıklamaktadır. Nahl sûresinin 32. âyetinde şöyle buyrulur:

" Melekler gerçek müminlerin canlarını iyi kimseler olarak alırken şöyle derler: Selâm size. Yapmış olduğunuz Sâlih amellere karşılık girin Cennet'e. "

Böylesine bir ölümle karşılaşmamız için davranışlarımızı ve işlerimizi İslamî ölçülere uydurmalıyız ve de özel olarak duâ etmeliyiz. Çünkü Peygamberimiz bile "Ölüm sarhoşluğu ve kabir azabından" Allah'a sığınmışlardır.