Nazar/ Göz Değmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Nazar/ Göz Değmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?
Nazar/ Göz Değmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?
Kur’ân-ı Kerîm’in Mümin sûresinin 19. ayeti “Gözlerin bakışlarının hainliğinden” söz etmektedir. Bu âyet göz değmesinin Kur’ânî dayanağı olarak değerlendirilebilir. Peygamberimiz de Kur’ân’dan hareketle “Göz değmesinin gerçek olduğunu” açıklamaktadır. Kişisel tecrübelerimiz de bu gerçeği doğrulamaktadır.

Bazı insanların beyin hücrelerinin ürettiği güçlü elektromanyetik dalgaların iradeli bakışlarla yönlendirilmesi, göz değmesi olayının açıklaması olarakgörülebilir.

Peygamberimiz insanların ve cinlerin bakışlarının şerrinden Allah’a sığınırdı ve bunun için de Kur’ân’ın Felek ve Nas Sûreleri’ni okurlardı. Peygamberimiz bu sûrelerin her sabah okunmasını da öğütlerlerdi.

“ Ben Yarattığı varlıkların şerrinden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
Düğümlere üfürenlerin şerrinden
ve kıskançlık krizine tutulduğunda hasedçi/kıskanç kişinin şerrinden ağaran sabahın Rabbine sığınırım! “

“ İnsanlardan ve cinlerden olup da insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldamak için sinsice vesvese verenlerin şerrinden

insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) ve
insanların İlâhına sığınırım. ”


Felek ve Nas sûrelerinin okunmasının tavsiye edilmesi, -Allah bilir- bu sûrelerin oluşturduğu formüllere göre neşredilecek elektro manyetik dalgalar aracılığı ile göz eden kişiden yayılan etkileyici dalgaları gidermektir.

Felek ve Nas sûrelerinin okunması dışında yapılacak bir işlem yoktur. Örneğin nazarlık vs. takmak ise nazarlıkta göz değmesinin etkilerini giderici bir gücün varlığına inanmaktır ki pek büyük bir günahtır. Peygamberimiz bu gibi Allah’a koşmak niteliğindeki günahlardan şiddetli bir dille sakındırmaktadır