Meleklerin görevleri nelerdir?

Meleklerin görevleri nelerdir?
Meleklerin görevleri nelerdir?
Meleklerin metafizik alemlerde vazifeleri olduğu gibi evrenle ve yer küremizle ilgili görevleri, insanlarla alâkalı ödevleri de vardır:

a- Fizik ötesi alemlerdeki görevleri, Allah'ı zikretmek, O'nun emirlerini uygulamak, Arş alemini taşımak, cennetlikleri selâmlamak ve onlara hizmet etmek, cehennemlikleri cezalandırmak, Peygamberlere vahiy getirmektir.

b- Evren ve yer küremizle ilgili vazifeleri ise, gezegenler arasında düzeni sağlamak, onları yörüngelerinde seyrettirmek, rüzgârları yönlendirmek, yağmurları yağdırmak, toprak bitkilerini programlamak ve bitirmek, öz ifadeyle evrende ve yer küremizde vücuda gelen bütün tabîat olaylarını düzenlemek, yönetmek, vücuda getirmek ve sonuca götürmektir.

c- İnsanlarla ilgili görevleri şunlardır: İnsanlara iyi, güzel ve doğru olan duyguları ilhâm etmek, mü'minlerin kalbî dirençlerini artırmak ve onlara duâ etmek, insanların iyi ve kötü amellerini görüntülemek, yazmak ve arşivlemek, onları kader programında yer almayan tehlikelerden korumak, Kur'an okunan yerlere inmek, Allah'ı zikreden topluluklara katılmak, Cuma namazına gelen mü'minleri erkencilik sırasına göre tesbit etmek ve Cuma hutbesini dinlemektir. Ayrıca mü'min ilim adamlarını tebrik etmek, Kadir gecelerinde yeryüzüne inerek mü'minleri selâmlamak, müjdeler getirmek, Allah'ın sevdiği ve sevmediği insanları insanlara fısıldamak, canları almak ve mü'minleri Cennetle müjdelemek vs. 'dir.

Üç başlık altında açıklamaya çalıştığımız bütün bu görevler ayrı ayrı melek toplulukları tarafından yapılmaktadır. Vahiy meleği ise Cibril (Cebrail) dir.

Meleklerle ilgili olarak verdiğimiz bu bilgiler bütünüyle âyetler ve hadîslere dayanmaktadır.