Mahkemelerin yapmış olduğu boşama geçerli midir?

Mahkemelerin yapmış olduğu boşama geçerli midir?
Bugünkü mevcut mahkemelerin yapmış oldukları boşamanın sonucu nedir, geçersiz midir?
Sorularınızı yadırgadım. Çünkü ana problem, ülkemizin hukuk düzeninin İslam'la çelişkili olmasıdır. Buraya odaklanılması gerekir. Gerek resmi ve gerekse gayı resmi olan evlilik ve boşanmalar Kur'ânî ve Nebevî ölçülerimize uymamakta ise de geçersiz olduklarını söyleyemeyiz. Mecut mahkemelerdeki boşanma geçerlidir. Erkek boşamada zaten yetkilidir. Kadını da şer'an istemediği bir evliliği sürdürmeye mevbur burakamazsınız. Mahkemeye başvuru dışında bir alternatifi de yoktur. Kaldıki bunlar evlenirken düzenin şartlarını zımnen kabul etmiş olmaktadır. Boşanma sırasında fiili ayrılık olsa da kararın tebliğinden sonra iddet beklenilmesi tercihimizdir. Bize konu ile ilgili bir diğer yazımı da gönderiyorrum.