Kader nedir?

Kader nedir?
Hocam kader inancını nasıl anlamalıyız. Eğer bizim için önceden yazılmış bir şey varsa neden çabalıyoruz? İsra 13-14'Ü nasıl anlayacağız?.
Allah Kur'ân'da biz insanları İmana ve Salih ameller yapmaya çağırıyor. Bu çağrıya uyanları mükâfatlandıracağını, aykırı gidenleri de cezalandıracağını beyan ediyor. Bilmemiz ve çizgisini sürdürmemiz gereken Hakikat budur. Bizim için bizi mahkum eden yazılı bir program yok. Allah'ın bütün yarattıklarının kuşatan bilgisi ise bizim kavrama alanımızın üstündedir. Bu gibi konuları gereğince Peygamberler dahi bilmez. Çünkü onlarda beşer kuldur. Bizim temel yanılgımız Allah'ı ve tasarruflarını sınırlı bilgilerimizle ihata etmeye kalkışmamızdır. Son dönemde dikkatimi çeken bir âyet (Nahl 74) beni tatmin etmiş ve huzura erdirmiştir. 'Allaha ilişkin (O'nu yaratıkları düzeyine indiren) bir takım örnekler sunmaya kalkışmayın, Hiç şüphesiz Allah bilir. Ama siz bilmezsiniz. "
Sorduğunuz İsra 13-13 ise açıktır; Allah ilgili meleklerine bizim için hazırlattığı amel kitabımızı önümüze çıkaracak ve bize okutturacağı bu kitapla bizi bize yargılatacaktır.