Kabir azabı Kur'an'da yok mu?

Kabir azabı Kur'an'da yok mu?
Kur'anda olmayan hiç bir konu itikada konu olamaz diyen bir çok hocalarımız var. Yani örnek verirsek kabir azabı kur'anda yok, Miraç gecesi Peygamberimiz Allah'ı görüp görmediği kur'anda yok, aslan, at, eşek, timsah, yılan etinin haramlılığı vs... kur'anda yok. Hz. İsa eğer gelecekse kur'anda yok, Erkeğin altın takmasının ve ipek giymesinin haramlılığı kur'anda yok vs... . . dinimizde var olduğuna inandığımız çoğu şey kitabımızda(kur'anda) yok. Yukarıda sayılanların haramlılığını kabul etmiyorum desem bu benim itikadıma halel verir mi veya beni mesul yapar mı? Ve Peygamber haram ve helal koyar mı? Rabbim ilminizi, ihlas ve samimiyetinizi artırsın(amin)
Görüşlerimi özetleyeceğim. Yanılmak ve yanıltıcı olmaktan Allah'a sığınırım.

1. Önce Peygamberimizin haram kılma yetkisi olmadığını beyan edelim. Ancak Peygamberimiz genel nitelikli Kur'ânî yasaklar olan mesela israfı ve lüksü (Helak sebebi olmuş şımarık yaşantı. Kasas 28/58) örneklendirici açıklama ile erkekler için tabii ipek ve altın kullanma yasağı getirebilir. İki kızkardeşin bir arada nikâhlanılması yasağından hareketle( Nisa 23) yasağın amacını ortaya koyucu bir yaklaşımla yeğen hala-teyzenin bir arada nikâhlanamayacağını beyan edebilir. Çünkü ona Kur'ân'la birlikte Onu anlayıcı Hikmet de verilmiştir. ( Nisa 113) Namazların rekatlarını açıklaması da beyan türündendir.

2. Kabir azabı Kur'ân'da yok deniliyor. Bunu sebebi, klasik eserlerde Kabir hayatının delilleri olarak gösterilen âyetlerin konuyla ilgili olmayışıdır. Biz Kabir hayatını Kur'ân- Sünnet bütünlüğü içinde kanıtladık. Kabir hayatının yokluğunu kanıtlamak için hacimli bir eser telif eden değerli ilim adamı kardeşimize de bildirdik. Bir televizyon programın da o da ruhun muhatap olacağı türden bir kabir hayatının varlığını itiraf eder gibi oldu.
3. Peygamberimizin eşi Hz. Âişe, onun Mirac gecesinde Allah'ı gördüğünü söyleyenlerin yalan söylediğini beyan ediyor ki bu rivayet Müslim'in Sahih''inde mervidir. Bizim böyle bir inancımız yoktur.

4. At eti helaldir. Timsah ve yılan eti gibiler ve bil cümle haşerat Kur'ânın yasakladığı Habise cinsindendir. (Araf 157) Üstelik Kur'ân helâl ve Tayyip olanlardan yenilmesini de emrediyor. ( Maide 88) Hükmü Kur'an ve Sünnet açık olmayan konularda farklı görüşlerimizin olması Allah'ın muradı da olabilir. Çünkü İslâm Günümüz itibarıyla 7 milyar insan dinidir.

5. Hz. İsa'nın gelmeyeceğini Kur'ân apaçık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Sünnete de ortaya koymaktadır. Peygamberimizin Mirac'ta Hz. İsayı hz. Yahya ile birlikte görüp merhabalaştığını Buharı açıklıyor. Üstelik Hz. İsa'nın haçı kırıp domuzu öldüreceği ve cizyeyi kaldıracağı açıklanıyor ki İslâm'da bu tür görevler yoktur...

6. Dinimizde var olduğunu inanmamız gerekenler Kur'ân ve Sünnet bütünlüğü içinde vardır. Ne var ki biz âyetler ve hadisler arasında bağlantı kuramadığımız için birlikteliği kavrayamıyoruz.

Size Kur'ân'da bulmadığınız ama Sünnet'te gördüğünüz konularda red edici hüküm vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü Kur'ân'da yok denilenlerin önemli bir kısmı Kur'ân'da yer almaktadır. Özü itibarıyla Kur'ân'da yer almayan hiç bir Sahih Sünnet kuralı da yoktur. Ama çalışmak gerekiyor. Benim hatalı olmak ihtimali ile doğruluğuna inandığım görüşlerim bunlar. Rabbim bizleri Rızasından ayırmasın.