İntihar etmek günah mıdır?

İntihar etmek günah mıdır?
Dinimiz İslâm’da intihar etmenin yeri ve günahı nedir. Hangi durumda intiharın günahı hafifler veya azalır. Bunalmak yada insanlara küsmek hafifletici sebep olabilir mi?
Akıllı bir insanın iradesini kullanarak intihar etmesi veya ötenazi yaptırması bir insanı öldürmek gibi cinayet işlemektir ve İslâm Dîni’nde Allah’a ortak koşmadan sonra gelen ikinci derece büyük günahtır. Cehenneme götürücüdür. (Nisa 29, 92) Hiç bir sebep intiharı meşrulaştıramaz. Genel kural budur. Ancak bazı hastalık türleri aklı ve iradeyi felç etmekte ve kişi bilmeden canına kıyabilmektedir. Pek tabiidir ki bu durumda kişi canına kıymakla günahkâr olmaz.