Hocam kısmet nedir, nasip neye denir?

Hocam kısmet nedir, nasip neye denir?
Hocam kısmet nedir, nasip neye denir?
Kısmet ve Nasip aynı alamda kelimelerdir. Biz Allah'ın bize verdiği aklı ve diğer yetenekleri kullanır, gereken atılımı yaparız. Sonunda karşılaştığımız durumu “kısmetimiz bu kadarmış“ diye yorumlarız. Ancak yenilen, içilen, giyilen yararlanılan şey ve de eş anlamına rızkın azlığı, çokluğu ve kimliği Allah’ın takdiriyle alakalıdır. Ne var ki biz geleceğimizle ilgili durumu yani rızkımızın ne olacağını bilmediğimiz için çalışmak ve sebeplere yapışmakla yükümlüyüz. Teşebbüs etmeden “nasibimiz/rızkımız bu kadarmış” diyemeyiz. Mesele kaderle ilgilidir ve daha ileri bir izahı da yapılamaz.