Hocam insan kendi fiilinin halıkı mıdır?

Hocam insan kendi fiilinin halıkı mıdır?
Hocam insan kendi fiilinin halıkı mıdır? Yoksa biz istiyoruz da Allah(c. c) mı yaratıyor? Lütfen bu meseleyi izah eder misiniz?
Sorunuz gibi asırlar boyu tartışma konusu olmuş Kelamî soruların bize hiçbir faydası yoktur. Önemli olan bizim iradeli fiillerimizden ötürü sorgulanacak oluşumuzdur. Böyle olmakla birlikte size cevap olarak Saffat suresinin 96. ayetinin anlamını sunuyorum:" Allah sizi ve yapacaklarınız yaratandır.