Hasta olduğum için oruç tutamıyor, fakir olduğum için de fidye veremiyorum. Ne yapabilirim?

Hasta olduğum için oruç tutamıyor, fakir olduğum için de fidye veremiyorum. Ne yapabilirim?
Hasta olduğum için oruç tutamıyor, fakir olduğum için de fidye veremiyorum. Ne yapabilirim?
Tutamadığınız oruçları kaza edemiyor ve fidyelerini de veremiyorsanız, yapacak bir işleminiz yoktur. Çünkü Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm de "Allah insanı ancak güç yetirebileceği ile yükümlü kılar... " buyrulmaktadır. (Bakara 286) Ayrıca da şu emir verilmektedir:

"Gücünüz yettiği kadar Rabbinizin emirleri ve yasaklarına uymaya çalışın... " (Teğabun 16)