Faiz parasıyla vergi ödenir mi?

Faiz parasıyla vergi ödenir mi?
Bir gazetede faiz parasından her türlü vergi ödenir diye yazmıştınız, bilgi verir misiniz?
Bir Müslüman olarak faiz alacak şekilde bankalara para yatırmanız caiz değildir/haramdır. Ancak yatırdığınızı ve miktar faiz oluştuğunu farzedelim. Bu faizi bankaya bırakmamalı , mutlaka almalısınız. Aldığınızda ise fakirlere verebilir veya devlete olan gelir vergisi ve emlak vergisi gibi borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz. Böylece toplumdan alınan topluma geri verilmiş olur.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama faiz parasını zekât ve fitre olarak veremezsiniz. Çünkü Allah insanlara zarar verilerek kazanılan haram kazançlardan yapılacak hayırları kabul etmez