Evliya ve keramet var mıdır?

Evliya ve keramet var mıdır?
Al-i İmran 37; Kehf 9 – 22 ve Neml 40 ayetleri evliyanın kerametine delil gösterilebilir mi?
Kur’ânın tarifine göre evliya îman edip takva sahibi olan insanlardır. ( Yunus 62-63 )Bu insanlara Salih amelleri ve ihlasları ölçüsünde veya eşya üzerinde bilimsel çalışma yapan insanlara da gayretleri nispetinde farklı ilmî/teknolojik başarılar/özellikler ihsan edilebilir. Misal olarak verdiğiniz âyetler bunu kanıtlamaktadır. Bu arada şunu da ekleyelim: Neml 40 ile konu edilen olay; göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs’ın tahtının getirilmesi kerametse elektriğin ve internetin keşfi de keramettir. Dolayısıyla bu anlamda keramet müminlere özgü değildir. Zaten insan da mükerrem/kerametli bir varlıktır. ( İsra 70) Problem kafalara göre evliya belirlenmesi ve onlardan zuhur ettiği ileri sürülen olaylara dayanılarak onlara kutsiyet atfedilmesidir. Nakledilen menkıbeleri Kur’ân ve Sünnet’e aykırı olsa da onlarda bilgelik/erişilmezlik tasavvur edilmesidir. Örneğin Abdülkadir Geylanî gerçekten Salih bir mümin olabilir. Maddî ve manevî çalışmaları sebebiyle bazı farklıklar kazanmış olabilir. Ama onun hakkında -Hz. Meryem hakkında olduğu gibi- bizi bağlayacak bir âyet yok. Kendi nefsini kurtarabileceğinin ve şefaat edebileceğinin delili yok. Üstelik çağrıldığı zaman imdat edebileceği şeklinde ki bir inanç ise İslâm dışıdır. Red edilmesi gerekir. Çünkü Kabir hayatından dönüş yapılabileceği şeklinde inanç İslâm ile bağdaştırılamaz. ( Müminûn 99-100 ) Hangi Peygamber Peygamberimize yardım edebilmiştir? Bu ve Mehdi türü benzeri kabuller kurtuluşu başkalarından beklemek gibi bir mânevî hastalığa işaret etmektedir. Bizim görevimizi gerçeklere işaret etmektir. Allah yardımcımız olsun.