Evlenmeden cinsel ilişkiye girilebilir mi?

Evlenmeden cinsel ilişkiye girilebilir mi?
Bekârım, benim ilişkiye girmem de zina mıdır? Günahkâr olurmuyum?
Erkek kadın, genç ihtiyar, evli-dul veya bekâr kişilerin nikâhlı olmaksızın yaptıkları cinsel ilişki zinadır. Dört şahidin tanıklığıyla kanıtlanmış zinanın İslam Topumu’nda uygulanacak cezası aynıdır. (Bak. Nûr 2)

Ancak bekârların zinası, zina türleri içinde İslâm sosyal yargı mantığı bakımından daha az yerilir ve âhiret cezası yönünden daha hafif bir cezayı gerektirici olanıdır.

Bunun sebebi Yüce Kitabımız Kur’ânımızın ve Şanlı Peygamberimizin açıklamalarına göre zinanın , mânevi ağırlğı ve günahına göre yukarıdan aşağıya doğru şöylece sınıflandılandırılabilir olmasıdır:

a. Birbirleriyle evlenemeyecek mahrem kişiler arasında zina,

b. Komşular arasında zina,

c. Savaşa çıkan askerlerin kadınlarıyla zina,

d. Bir arada topluca zina,

e. Evlilerin-yaşlıların zinası ve

f. Bekârların zinası

Sonuç olarak cevabımız şudur: Bekârların cinsel ilişkisi de zinadır. Zina olduğu için de günahkâr kılıcıdır.