Eşlerin Cinsel Görevinden Kaçınması veya İhmal Etmesi Haram mıdır?

Eşlerin Cinsel Görevinden Kaçınması veya İhmal Etmesi Haram mıdır?
Eşlerin Cinsel Görevinden Kaçınması veya İhmal Etmesi Haram mıdır?
 

Zina ve eşcinsellik haramdır. Cinsel aktivitenin tek meşr'u/helâl yolu evliliktir. Bu sebeple eşlerin birbirlerinin cinselliklerinden yararlanmaları hem hakları, hem de görevleridir. Onlar için en yüksek Cennet olan Firdevs'e götürecek ibâdet nitelikli bir görevdir. (Müminûn 1-11)

Âdet ve lohusalık hali gibi dîni ve hastalık gibi dinimizce de geçerli tıbbî sebepler olmaksızın eşlerin cinsel görevlerinden kaçınmaları haramdır. Bir diğer anlatımla cinselliği yaratan ve yasalarını belirleyen Allah'ın ve Peygamberi Hz. Muhammed'in doğrudan ve dolaylı olarak yasakladığı bir işlemdir. Pek tabiidir ki işlenen bütün haramlar gibi bu tür bir haram da eşleri günahkâr kılar.

Kur'ân ifadesiyle koca kadın, kadın da koca için cinsel haramlardan koruyucu bir örtü olduğundan hiç şüphesiz -değinildiği gibi- haklar ve görevler karşılıklıdır. (Bakara 187) Hakkı hep erkekte, görevi de hep kadında gören anlayış İslâm dışıdır.