Ekonomik sömürüye karşı mücadelesiyle ünlü Peygamber kimdir?

Ekonomik sömürüye karşı mücadelesiyle ünlü Peygamber kimdir?
Ekonomik sömürüye karşı mücadelesiyle ünlü Peygamber kimdir?
Bütün Peygamberler insanın insan üzerinde egemenlik kurmasına ve insanın insanı sömürmesine karşı mücadele vermişlerdir. Ancak genelde Peygamberimiz Hz. Muhammed (s. a. ) ve özelde Hz. Şuayb ekonomik sömürüye karşı mücadelede daha ünlüdür. Şuayb Peygamber Kur'ân'da namazı ve ekonomi eksenli çağrılarıyla anılır. Onun, Allah'ı inkâr ve ekonomik sömürüyle mücadelesi namazla bütünleşmişti.
Toplumu, onun Tevhide/Allah'ı birlemeye ve sosyal adalete çağrısını Rabbinden aldığı risaletten/Peygamberlik görevinden çok, risaletini sembolize eden namazından aldığı yargısına varmıştı.
Kur'ân'ın Hud sûresinin 87. âyetinde şöyle buyurulur:

"(Kavmi Şuayb'a) şöyle dediler:
-Ey Şuayb! Atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi ya da mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmayı (bırakmamızı) Namazın mı sana emrediyor?"18

Allah'ın Kur'ân'da andğı ve anmadığı bütün Peygamberler bizim de peygamberimiz olduğu için onların çağrıları ve mücadelesi bizim çağrılarımız ve mücadelemiz olmalıdır.