Devlet vatandaşlarına örtünmek gibi İslami görevlerini yapmaları için zorlama yapabilir mi?

Devlet vatandaşlarına örtünmek gibi İslami görevlerini yapmaları için zorlama yapabilir mi?
Devlet vatandaşlarına örtünmek gibi İslami görevlerini yapmaları için zorlama yapabilir mi?
Laik devletin namaz ve örtü gibi bir meselesi olamayacağından ben sorunuzdaki devleti İslâmî Devlet olarak anlıyorum. İslâmî kurallara bağlı bir devlet uygulayacağı yönetim ve eğitim politikaları ile namaza ve örtülü giyime yönlendirir. Bazı resmi görevler için tercih sebebi kılabilir. Çünkü ana varlık sebebi insanların dünya ve âhiret mutluluğuna katkı vermektir. Ancak kişiler üzerinde doğrudan baskı kuramaz. Peygamberimiz örneğin aleni olarak alkollü içkiler alınmasından ötürü ceza uygulamış fakat namaz ve örtü için baskı kurmamıştır. Gerçi cemaat namazlarına katılmayanlar için ceza uygulamayı düşünmüş ama fiilî bir uygulamaya gitmemiştir. İslâm Ceza Hukukunda cezası Kurânla belirlenmiş öldürme, zina, zina iftirası, hırsızlık ve meşru yönetime silahlı ve silahsız başkaldırı olarak beş suç vardır. Tespit edilmesi halinde Devlet bu suçları cezalandırır. Toplumu olumsuz yönde etkileyici eşcinsellik ve faiz gibi haramların açıktan irtikabını da engeller. Ama namaz. örtü, ana-babaya ihsan ve af edici olmak gibi erdemlere ilişkin konularda doğrudan baskı oluşturamaz. Konu geniş. ilmî birikimimin özetini sundum. Allah yardımcımız olsun.