Ana Sayfa  »  Cin

Cinlerle ilgili korku filmleri için ne düşünüyorsunuz?

Cinlerle ilgili korku filmleri için ne düşünüyorsunuz?
Ard arda Cinleri ve zararlarını konu alan Koku filmleri üretilmektedir. Dîni korku ile özdeşleştiren bu filmler hakkında görüş bildirir misiniz?
Sorunuzu özetledim. Kur’ân’ın ifadesiyle Allah Merhameti önceleyendir. Cennetle müjdeleyendir. Ama azabı ile de korkutandır. Biz insanlar Rabbimize ümit ve korku içinde olmalı fakat ümide daha bir ağırlık vermeliyiz. Size cinle ilgili gönderdiğim uzunca makalemde gerekli bazı bilgileri aktardım. Onların varlığına inanılması gereğine işaret ettim. Cinler Allah’ın onayı dışında doğrudan zarar veremezler. Cinlerin azgın kolları ile insanlara musallat edilen Şeytanların Allah’a îman eden ve Ona güvenenler üzerinde bir egemenliği yoktur. Kur’ân’da İnsan ve cin şeytanlarından Allah’a sığınılması öğütlendiğine göre özellikle İslâmî çizgiden sapmış Sığınmasız insanların kısmen zarar görebileceklerini kabul edebiliriz. Nitekim karı kocanın birbirinden koparılabilecekleri gerçeği Kur’ân’da örneklendirilmektedir. Buradan hareketle bazı cinlerin değişik yol ve yöntemlerle kısmî zarar verebileceklerine de inanılabilir. Bu konuda araştırıcı bir enstitü kurulması gereğini savunanlardanım.

Sorunuza yoğunlaşırsak... İnsanlar bilmedikleri konulara ilgi duyarlar. Bu ilgiyi sömürerek yalnızca korku üzerinde yoğunlaşan filmler yapılması doğru görülemez. Hele hele yarı ilahlaştırılan kâfir-zalim cinlerin istedikleri insanlara zarar verebilecekleri yargısına vardıracak filimler üretmek haramdır. Cin konusu ve ona bağlı olarak korku teması da işlenebilir. Ama cinlerin Müslümanları ve iyilik severleri olduğuna da vurgu yapılmalı ve onların Müslüman kardeşlerimiz olduğu dile getirilmelidir... İnkârcı azgınlarından Allah’a sığınılması gereğine de vurgu yapılmalıdır.

Saydığınız filmlerin hiçbirisini görmedim. Bu sebeple ayrıntıya giremiyorum. Allah yardımcımız olsun.