Cehri zikir veya kafa sallayarak zikir yapma şekli var mıdır?

Cehri zikir veya kafa sallayarak zikir yapma şekli var mıdır?
Cehri zikir(sesli yapılan zikrullah) var mıdır. K afa sallayarak zikir yapma şekli var mıdır?
Sorunuzun ilk bölümünü Araf sûresinin 205. ayeti ile cevaplandırabiliriz:

“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma. ” Kafa sallayarak zikir yapmanın yapılabilir veya yapılamaz oluşuna ait bir bilgim yok. Ancak mealini aktardığım âyete göre tercih edilebilir bir usul olmasa gerektir.