Borç verdik, 4 yıldır geri alamıyoruz. Ne önerirsiniz?

Borç verdik, 4 yıldır geri alamıyoruz. Ne önerirsiniz?
Bir aylığına ödünç verdiğimiz paramızı, istememize rağmen 4 yıldır geri alamıyoruz. Ne önerirsiniz. ?
Peygamberimiz sav “Kişinin ödeyebilir olduğu borcunu ertelemesi zulümdür. ”. buyuruyor. Sizler ödeme tarihine kadar bir birim sevap aldığınız alacağınızdan ötürü 4 yıldır kat kar fazlasıyla sevab alıyorsunuz. Verdiğiniz borcu istemenizde bir günah yoktur. Hatta kanıtlayabilirseniz yargı yoluna da baş vurabilirsiniz. Bu da hakkınızdır. Kur’ânda Rabbimiz “Borçlu sıkışırsa erteleyin, ancak yardım olarak bırakmanız daha hayırlıdır. ” buyuruyor. Benim de sizin gibi tahsil edemediğim alacaklarım oldu. Ödenmediği sürece sevap alacağım için kendi haline bıraktım. İstemiyorum ama tasadduk da etmedim. Siz de aynı çizgiyi izleyebilir veya bağışlayabilirsiniz... Burada borcunu ödemeyenlere de bir sözüm var: Sizler borcunuzu ödememekle yalnızca zulmetmiyor, yardımlaşma duygularını da çökertiyorsunuz ki bu daha büyük bir haramdır.