Bakire olmadığı anlaşılan kadından boşanmanın sakıncası var mı?

Bakire olmadığı anlaşılan kadından boşanmanın sakıncası var mı?
Hocam yeni evlendim. Ancak eşim bakire çıkmadı ve boşandım. Dinen hükmü nedir?
Evlilik hukukî bir sözleşmedir. Bekâret de kadını yücelten bir değerdir; üreme organından zina türü bir ilişkiye girilmediğinin kanıtıdır.

Eşiniz size bâkire olmadığını söylemeliydi. Aldatıldığınız için doğan boşama hakkınızı kullandınız. Bu sebeple bir günah işlemiş olmadınız.

Burada bilinmesi gereken temel bilgi şudur: Eşi bâkire çıkmayan koca için boşama bir hak ise de görev değildir. Kişi tecavüze uğramış veya aldatılmış olabileceği ihtimalinden harketle eşini bağışlayabilir. Bir hatanın örtülmesi olarak bağışlamadan ötürü büyük bir sevap da kazanabilir. Peygamberimiz açıklamasına göre Cennetîn nefse ağır gelecek erdemlerle çevrili olduğu unutulmamalıdr.