Ayın ikiye bölünmesi mucizesi gerçek midir?

Ayın ikiye bölünmesi mucizesi gerçek midir?
Ayın ikiye bölünmesi mûcizesi gerçek midıir?
Bismillah...
Kamer sûresinin ilk âyetleri bu konuyla ilgilidir. İslâm bilginlerin büyük çoğunluğu, Hz. Muhammed aracılığıyla gerçekleştirilmiş bir mucize olarak ayın gerçekten iki parçaya ayrıldığını ve sonradan birleştirildiğini kabul ederler. Bölünmenin Kıyamet öncesinde gerçekleşeceğini ileri süren bilginler de vardır. İki taraf da kendilerince deliller ileri sürerler. Konuyu Tefsir kitaplarında okuyabilirsiniz.