At eti yenilebilir mi?

At eti yenilebilir mi?
At Eti Yenilebilir mi?
Haram kılma yalnızca Rabbimiz olan Allah’a özgü bir haktır.

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de hangi hayvanların etlerini haram kıldığını açıklamaktadır. Açıklananlar arasında at eti yoktur. Olmadığı içindir ki Peygamberimiz at etinin yenmesine izin vermiştir. Bu sebeple at etinin yenilmesi helâldir.

Sakıncalı bularak at etinin yenilmemesi görüşünü ileri süren İslâm bilginleri varsa da kabul edilen geçerli hüküm at etinin yenilebilirliğidir. Burada ilave edilecek bir diğer önemli husus da şudur:

Bütün İslâm bilginlerine göre at temiz bir hayvandır: bir diğer anlatımla içtiği suyun artığı temiz olduğu gibi sütü de temizdir/helâldir.